O1 – Dezvoltarea competențelor la disciplinele de examen în vederea creșterii șanselor de promovare a examenului de bacalaureat și a progresului școlar pentru 85 de elevi implicați în proiect prin activități remediale.

O2 – Formarea deprinderilor de a învăța să învețe a 70 de elevi implicați în proiect prin utilizarea de mijloace și materiale de învățare digitală.

O3 – Dezvoltarea de abilități de viață la 70 de elevi prin activități de dezvoltare personală, în vederea creșterii stimei de sine și a încrederii în propriile forțe pentru a atinge scopul final, acela de a promova examenul de bacalaureat.

Obiective specifice