SOCIETATEA DE STIINTE MATEMATICE DIN ROMANIA
INSPECTORATUL KOLAR JUDETEAN BUZAU
PRIMARIA MUNICIPIULUI BUZAU
LICEUL TEORETIC "ALEXANDRU MARGHILOMAN" BUZAU
CARTIER DOROBANTI II
TEL/FAX 0238/714902

Liceul Teoretic "Alexandru Marghiloman" Buzau Inspectoratul Scolar Judetean Buzau

Nr 340 /38. () 020/5

PARTENERIAT EDUCATIONAL

CERCUL JUDETEAN DE EXCELENTA IN
MATEMATICA SI INFORMATICA

2015

TITLUL PROIECTULUI: "CERCUL JUDETEAN DE EXCELENTA IN MATEMATICA SI INFORMATICA" organizat la Liceul Teoretic "Alexandru Marghiloman", sediul Filialei Buzau a Societatii de Stiinte Matematice din Romania.

 

TIPUL PROIECTULUI: Pregatire de performangi

SCOPUL PROIECTULUI:

Comunicarea cu parintii si autoritiitile locale in vederea atragerii elevilor doritori de performanta la matematica si informatica, intr-un sistem competitional deschis, transparent, cu niveluri diferite de dificultate, astfel incat sit' se verifice si sa se dezvolte la elevii de la cerc tehnica matematica, de rationament si de creativitate, odata cu atragerea celor mai inzestrati dintre acestia catre cercetarea matematica prin organizarea in ultima perioada a anului scolar, a unui simpozion de referate stiintifice sub egida Filialei Buzau a Societatii de Stiinte Matematice.

Acest cerc are ca scop creearea unor mind algoritmice, cu putere de abstractizare, dezvoltarea competenfelor in domeniul Programlirii Calculatoarelor, ci va cuprinde o gams variatii de subiecte, elemente de complexitate a algoritmilor, paradigme de programare, sisteme de operare, calcul paralel, grafica pe calculator ci elemente de criptografie.

Trebuie constituit un astfel de centru pentru ca:

     fiecare elev sa-si gaseasca un loc bine precizat si meritat in
sistemul concursurilor scolare, la matematica si informatica;

          sa fie sprijinit sistemul instructiv-educativ prin promovarea celor mai bune idei;

          stimularea reala a elevilor in formarea for intelectuala si sa se trezeasca interesul profesional al cadrelor didactice care doresc sa se implice in acest centru de excelenta.

ARGUMENT:

Colaborarea dintre familie si cerc este un factor esential in procesul de educare a elevilor. Numai impreuna putem reusi sa dam societatii un cetatean pregatit, gata sa infrunte problemele inerente ce apar, capabil sa relationeze, sa se integreze in colectivitate, sa faca fata cerintelor acesteia.

Indiferent de mediul economic, etnic sau cultural al familiei, cand parintii sunt parteneri in educatia copiilor lor, rezultatele determina performanta elevilor si cresterea interesului pentru disciplinele matematica si informatica.

Cercul de matematica si informatica trebuie sa-i incurajaze pe parinti sa le devina parteneri, sa poata lua impreuna decizii cu privire la educatia copiilor lor.

Acest parteneriat incurajeaza familia sa stabileasca telurile de atins pentru copiii lor, iar cercul isi propune sa stabileasca obiectivele pentru obtinerea sucesului scolar atat la orele de curs cat si in concursurile scolare.

Parteneriatul se constituie ca un sistem de obligatii reciproce in cooperarea autoritatilor locale cu scoala si implica colaborarea acestora in activitatile scolare, nu numai sub aspect economic, respective de a participa, sustine si evalua eforturile si actiunile financiare ale scolii, ci si sub aspect educational-cultural.

OBIECTIVELE PROIECTULUI

a)colaborarea dintre cercul de matematica-informatica si familie:

        implicarea in cunoasterea politicilor promovate de cercul de matematica si informatica;

        cunoasterea tehnicilor de abordare a disciplinelor matematica si informatica

     modul de interventie in pregatirea temelor, in dobandirea deprinderilor intelectuale;

     constientizarea progresului sau a esecului copilului, a schimbarilor survenite in evolutia lui si increderea in fortele proprii;

     organizarea activitatii extrascolare cu aplicabilitate in matematica si informatica precum si a petrecerii timpului liber;

b)colaborarea dintre cercul de matematica-informatica si Primaria Orasului Buzau:

        implicarea Primariei orasului Buzau in promovarea Cercului Judetean de Excelenta in matematica si informatica organizat la Liceul Teoretic "Alexandru Marghiloman" Buzau;

        incurajarea si stimularea performantelor scolare prin acordarea de premii atat la concursurile initiate de Cercul Judetean de Excelenta in matematica si informatica, cat si cele judetene si nationale (asa cum se intampla si astazi);

c)colaborarea dintre cerc si Inspectoratul ScolarJudetean Buzau:

        dezvoltarea unei oferte educationale pe principiul "SCOALA ALTFEL" pentru timpul liber al elevilor;

        dezvoltarea respectului fata de disciplinele matematica si informatica prin sustinerea unor activitati extrascolare, cultural-artistice in timpul liber al elevilor; sfarsit de saptamana, vacante (tabere de matematica si informatica);

 

 

DURATA: An scolar 2015-2016 , cu posibilitatea de prelungire in anul scolar 2016-2017 avand acordul partenerilor de proiect.

COORDONATOR DE PROIECT:

1.Prof. univ. dr. RADU GOLOGAN -Presedintele Societatii de Stiinte Matematice din Romania;

2.Prof. IORGU MINZALA-Inspector Scolar de Specialitate, in cadrul Inspectoratului Scolar Judetean Buzau;

3.Prof. LENUTA PIRLOG -Director la Liceul Teoretic "Alexandru Marghiloman"- Presedintele Filialei Buzau a Societatii de Stiinte Matematice din Romania;

4.Prof. CORNELIA ADI CIRSTEA -profesor de informatica la Liceul teoretic "Alexandru Marghiloman" Buzau.

PARTENERII IMPLICATI IN PROIECT:

       SOCIETATEA DE $TI1NTE MATEMATICE DIN ROMANIA

       INSPECTORATUL KOLAR JUDETEAN BUZAU

       PRIMARIA MUNICIPIULUI BUZAU

       LICEUL TEORETIC "ALEXANDRU MARGHILOMAN" BUZAU

GRUPUL TINTA:

          Elevii claselor I - XII-a ;

          Profesorii de matematica , de informatica si invatatorii din judet;

          Parintii elevilor din clasele mai sus mentionate;

          Reprezentanti ai autoritatilor locale;
MODALITATI DE REALIZARE A OBIECTIVELOR:

          popularizarea evenimentelor din cadrul calendarului propus;

          organizarea de vizite, excursii, drumetii, activitati practice si aplicatii pe teme specifice;

          intalniri cu reprezentantii comunitatii locale;

          simpozioane si sesiuni de comunicari stiintifice pentru elevi;

MODALIATATI DE EVALUARE:

          Portofolii si referate;

          Publicatii in ziarele locale si reviste de specialitate

          CD-ul care sa cuprinda intreaga activitate desfasurata in cadrul proiectului;

     Concursuri pe diferite teme ce sunt inscrise in agenda de proiect;

     Acordarea unor diploma pentru lucrarile si solutiile originale date la problemele din cadrul concursurilor;

     Expozitii tematice cu problemele compuse de elevii cercului;

RESURSE:

          UMANE: elevi, cadre didactice, parinti, reprezentanti ai autoritatilor implicate;

          MATERIALE: calculatoarele din laborator, suport pentru expozitii, caiete de matematica, coli de scris si de xerox, carioca, carton, marcare, video-proiector, CD-uri, software de specialitate, panouri pentru afise, aparat foto, dosare, diverse materiale folosite la activitati;

          FINANCIARE:

- autofinantare prin sponzorizari din parte parintilor pentru activitatile desfasurate intre scoala si familie;

- finantarea de catre Filiala Buzau a Societatii de Stiinte Matematice a concursurilor organizate pe diferite teme ce se regasesc in agenda de activitati a proiectului;

- atragerea de fonduri extrabugetare.

 

ACTIVITATI DE INFORMARE SI DOCUMENTARE:

                     Intalniri periodice intre profesorii implicati in proiect, in vederea pregatirii activitatilor din programul de activitati;

                     Intalniri cu parintii elevilor;

                     Intalniri cu reprezentanti ai comunitatii locale. MEDIATIZAREA:

     Analiza periodica a etapelor proiectului;

     Mediatizarea prin pagina de web a Liceului Teoretic "Alexandru Marghiloman" http://www. licmarghilomanbz.ro/ si a Filialei Buzau a Societatii de Stiinte Matematice din Romania http://www.ssmrbuzau.110mb.com

     Aparitii in media locala.

 

DISEMINAREA:

     Portofoliul proiectului va fi prezentat, periodic, partenerilor de proiect prin panouri, afise care sa ilustreze activitatile desfasurate;

     Prezentarea cu diferite ocazii (sedinte cu parintii, serbari scolare si festivitati de premiere la nivel judetean) a rezultatelor proiectului.

 

 

Drept care se incheie prezentul contract de colaborare in cadrul proiectului de parteneriat intre:

 

SOCIETATEA DE STIINTE MATEMATICE DIN ROMANIA

 

PRIMARIA ORASULUI BUZAU

PRIMAR,

Dr.ing. CONSTANTIN BOSCODEALA

INSPECTORATUL KOLAR JUDETEAN BUZAU

Text Box: --1	 00,,,-C'	--
\\NO ow* Z

 

 

 

LICEUL TEORETIC "ALEXANDRU MARGHILOMAN" BUZAU