M O N O G R A F I A
L I C E U L U I

LICEUL TEORETIC “AL.MARGHILOMAN” Buzău, a luat fiinţă în anul 1973, fiind patronat de Intreprinderea de Utilaj Terasier Buzău, actuala “ROTEC”- S.A sub denumirea de LICEUL INDUSTRIAL NR.1 Buzău.

Din acel an, liceul şi-a diversificat şi dezvoltat profilurile, îmbogăţindu-şi baza materială, ajungând în anul 1990 la 50 de clase, fiind unul din liceele importante din municipiul Buzău.În anul 1990 printr-un ordin semnat de primul munistru de atunci domnul Petre Roman, liceul nostru împreună cu toată baza materială, a fost cedat Ministerului de Interne care a înfiinţat Liceul de Poliţie "Neagoe Basarab", urmând ca Liceul Industrial Nr.1 să fie absorbit de liceul de poliţie nou înfiinţat.

Din motive economice liceul de poliţie nu a mai absorbit Liceul industrial Nr.1, acesta continuîndu-şi activitatea într-unul din căminele fostului liceu.

Din 1993 ne-am realuat activitatea, practic de la zero, într-un nou local, frumos din exterior dar cu multe defecte care apar în munca de zi cu zi sub denumiea de GRUPUL SCOLAR CONSTRUCŢII DE MŞINI Buzău.

Îcepând din acest an liceul şi-a înbunătăţit baza materială pentru profilul informatică şi printr-o popularizare corespunzătoare a planului de şcolarizare a atras elevi pentru realizarea planului de şcolarizare, inclusiv pentru meseriile mai puţin căutate.

Deoarece baza materială pentru profilul tehnologic era necorespuzătoare şi posibilităţi de îmbunătăţire a ei, practic, nule în codiţiile de austeritate bugetară, am făcut demersuri pentru transformarea liceului de profil tehnologic în liceu teoretic şi totodată să-l personalizăm prin aprobarea de către forurile superioare a propunerii noastre de schimbare a numelui. Totodată am făcut demersuri pentru aprobarea a două clase a-V-a ,având ca perspectivă realizarea unei unităţi şcolare cu clasele V-XII.

În acest fel în anul 2000 GRUPUL ŞCOLAR CONSTRUCŢII DE MAŞINI BUZU s-a trasformat în LICEUL TEORETIC "AL.MARGHILOMAN", liceu care a obţinut rezultate din ce în ce mai bune fiind coatat ca unul din liceele bune din municipiul Buzău.

În anul 2014 absolvenţii claselor a XII-a au promovat Examenul de bacalaureat în proporţie de 93%.

Şcoala dispune de o bază materială suficientă care constă în:
 • două corpuri de clădire cu 33 săli din care:
 • 3 laboratoare informatică cu conctare la internet;
 • 1 laborator fizică;
 • 1 laborator biologie;
 • 1 laborator chimie;
 • 1 cabinete matematică;
 • 26 săli de clasă;
 • 1 bibliotecă cu sală de lectură cu peste 18.250 de volume;
 • 1 amfiteatru;
 • 1 sală de audiţie;
 • 1 sală de educaţie-fizică de 480 m2;
 • 1 teren pentru baschet;
 • 1 terenuri pentru handbal.
DIRECTOR,