Misiunea Liceului Teoretic „Al.Marghiloman”


Liceul Teoretic „Alexandru Marghiloman” asigură şi va asigura un climat de siguranţă fizică şi psihologică favorabil dezvoltării personalităţii ca întreg.

Vom încuraja fermitatea, disciplina susţinută şi vom promova dezvoltarea calităţilor şi aptitudinilor fiecărui elev pentru a fi capabil să-şi aleagă viitorul cel mai potrivit şi să se adapteze unei societăţi dinamice.